Плодът на Духа

6,00 лв.

Категория:

Ако се огледаме около себе си, виждаме свят, поробен от делата на плътта. Егоизъм. Гняв. Негодувание. Завист. Ревност. Безпокойство. Омраза... Спешно трябва да се освободим от робството на плътта и да влезем в светлината на „плода на Духа“. Любов. Радост. Мир. Дъл-готърпение. Благост. Милосърдие. Вярност. Кротост. Себеобуздание. Ако всеки човек беше плодородна почва за Духа, нашият свят щеше да е много по-различен. Ами ако преобразяването започне от вас? Ще бъдете ли плодородна почва за плода на Духа?

Осемте глави в този наръчник за изучаване ще ви помогнат да се ориентирате в деветте „сегмента“ на плода на Духа. Пътуването може да промени живота ви; това зависи единствено от вас