Плодът на Духа

6,00 лв.

Категория:

Ако се огледаме около себе си, виждаме свят, поробен от делата на плътта. Егоизъм. Гняв. Негодувание. Завист. Ревност. Безпокойство. Омраза... Спешно трябва да се освободим от робството на тъмнината и да влезем в свет-лината на „плода на Духа“. Трябва да намерим Христос и наистина да бъдем свободни. Да водим ползотворен живот, изпълнен с любов, радост, мир, дъл-готърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост и себеобуздание. Ако всеки човек беше плодородна почва за Духа, нашият свят щеше да е много по-различен. Ами ако преобразяването започне от вас? Ще бъдете ли плодо-родна почва за плода на Духа?

Осемте глави в този наръчник за изучаване ще ви помогнат да се ориенти-рате в деветте „сегмента“ на плода на Духа. Пътуването може да промени живота ви; това зависи единствено от вас