Плодът на Духа

Ако се огледаме около себе си, виждаме свят, поробен от делата на плътта. Егоизъм. Гняв. Негодувание. Завист. Ревност. Безпокойство. Омраза… Спешнотрябва да се освободим от робството на тъмнината и да влезем в свет-лината на „плода на Духа“. Трябва да намерим Христос и наистина да бъдем свободни. Да водим ползотворен живот, изпълнен с…

Бог на име ЖЕЛАНИЕ

Ние сме създания на силното желание. Изскачаме от утробата с копнежа някой да ни докосне, а ние да се привържем към него. Сърцата ни са движени от жаждата за връзки, за взаимоотношения,  за чувството да принадлежиш. Гмуркаме се в живота, като се отдаваме на него или на нея, на едно или на друго. И все пак, от търсенето на любов винаги изплуваме с усещането за постоянно и незадоволено желание, за нещо повече.

Изберете днес

Защо е толкова важно какво вярваме за сътворението

В четвъртата заповед Бог твърди, че за шест дни е направил небето и земята, морето и всичко, каквото има в тях. Библията свидетелства

Твоите първи уроци за парите

Спестяваш си проблеми утре, ако научиш за парите днес

Днешните деца живеят в свят, в който познаването на практичните финансови принципи може да определи разликата между успешен старт и провал в живота. Децата имат нужда…

Преживени истории

  • Как да съхраним доброто у децата?
  • Как да помогнем да бъдат разумни, сърдечни, възпитани и честни в един свят с насилие и престъпност?
  • Как да опазим вярата им в доброто, за да имат сили те самите да бъдат добри?
  • Как да ги научим да разпознават злото под всичките му маски и да се пазят от него?

Личност,
семейство,
взаимоотношения

Вяра и духовност

Здраве и благополучие

Истории и биографии

Деца и юноши

Библии