Последна актуализация 23 май 2018 г.

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете тези Общи условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако искате да направите поръчка през клиентския си профил на този уебсайт, при създаването на Вашия профил трябва да отбележите полето „Прочетох, разбрах и съм съгласен/а с Общите условия за ползване на електронната книжарница www.newlife-bg.com и с Декларацията за защита на личните данни“. Ако искате да направите поръчка по телефона се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между Издателство „Нов живот“ (www.newlife-bg.com) и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.newlife-bg.com и поддомейните му и използващи информационните и търговски услуги, предлагани от www.newlife-bg.com.

Издателство „Нов живот“ е дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на управление: Издателство „Нов живот“, 1839 София, кв. Враждебна, ул.8 №49; вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831002808, телефон за контакт 02/840 62 53, имейл newlife@newlife-bg.com

Собственост над съдържанието на уебсайта www.newlife-bg.com
Съдържанието на уебсайта, изразено в текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени. Използването на каквото и да е съдържание освен това, което не е в разрез с тези Условия за ползване, без писменото разрешение на Издателство „Нов живот“, е изрично забранено.

Използване на уебсайта www.newlife-bg.com
При създаването на Вашия клиентски профил трябва да отбележите полето „Прочетох, разбрах и съм съгласен/а с Общите условия за ползване на електронната книжарница www.newlife-bg.com и с Декларацията за защита на личните данни“.

При абониране за нашия информационен бюлетин трябва да отбележите полето „Прочетох, разбрах и съм съгласен/а с Общите условия за ползване на електронната книжарница www.newlife-bg.com, Общите условия за получаване на бюлетин и с Декларацията за защита на личните данни“.

Ако искате да направите поръчка по телефона се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия.

С извършването на регистрация на уебсайта, Потребителят потвърждава и декларира съгласието си със следното:

Общите условия могат да бъдат изменяни от Издателство „Нов живот“ по всяко време чрез тяхната актуализация. Промените са задължителни за всички клиенти и/или потребители. Издателство „Нов живот“ има право да осъществява промени на Общите условия за ползване едностранно по всяко време по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт. Във всеки случай на промяна на Общите условия Издателство „Нов живот“ ще информира за това Потребителите чрез публикуване на промените в уебсайта www.newlife-bg.com

Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.

Задължения и права на потребителя при регистриране
Предвид ползването на електронната книжарница www.newlife-bg.com, Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация, необходима за осъществяване на договоря по продажбата, чрез попълване на всички задължителни полета на регистрационната форма.

Издателство „Нов живот“ не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, в случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация.

С оглед сигурността и защитата на своите Потребители, Издателство „Нов живот“ уведомява родителите, че продуктите и услугите са предоставени на най-широка публика и че определянето на подходящите услуги и материали за ползване от страна на техните деца, е тяхна отговорност.

Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните на уебсайта Услуги. При прекратяване на действието на настоящите Общи условия между Издателство „Нов живот“ и Потребителя, Издателство „Нов живот“ премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на имейл до newlife@newlife-bg.com.

Защита на личните данни
Съобразно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп до собствените си Лични данни, които е въвел или са станали достояние на Издателство „Нов живот“ при ползване от него на електронна книжарница, както и на поправка, блокиране или заличаване на тези Лични данни. Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни (включително избраните потребителско име и парола) да бъдат обработвани от Издателство „Нов живот“ за доставката на поръчани стоки или услуги.

Издателство „Нов живот“ изрично уведомява, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели. Потребителят получава желаните от него потребителско име (в случай, че не се ползва от вече регистриран потребител) и парола за достъп до всички услуги на newlife-bg.com след като завърши процеса на регистрация. В случай на загубване (забравяне) на паролата ползвайте следната форма. Издателство „Нов живот“ не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

Всички доброволно предоставени от Потребителя данни и друга информация, необходима за идентификацията му в процеса на използване на уебсайта, се съхраняват, обработват и използват от Издателство „Нов живот“ във връзка с целите на своята дейност – търговия на стоки на едро и дребно и не ги обработва допълнително по начин, несъвместим с тези цели.

Данните се обработват и за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги, както и за целите на информацията и рекламата на продукти и услуги.

Потребителите могат по всяко време да откажат да получават рекламни съобщения – отказът може да бъде изразен чрез използване на специалния активен линк, намиращ се във всяко рекламно съобщение, или чрез имейл до newlife@newlife-bg.com

Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Общи условия.

Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящи се за него лични данни, както и право по всяко време да поиска от Издателство „Нов живот“ да заличи, коригира или блокира негови лични данни като изпрати имейл със свободен текст на newlife@newlife-bg.com.

Използване на IP адреси, бисквитки (cookies) и други технически данни
С цел подобряване качеството на уебсайта, newlife-bg.com наблюдава кои негови сeкции се посещават и колко време продължават тези посещения. Този мониторинг се осъществява чрез регистрация на IP адресите на компютрите на потребителите, чрез използване на бисквитки и Google Analytics. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя. Системата за мониторинг на сайта наблюдава и други системни параметри като операционна система, вид браузер, резолюция на монитора и др., които не представляват лични данни, не могат да послужат за идентификация на потребителите и се използват за статистически цели. Фразите, въведени от потребителите във формулярите за търсене също се наблюдават, но в обобщен вид, непозволяващ да бъдат свързани с конкретни потребители.

Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът записва в устройството на потребителите, за да отчита трафика, който потребителят генерира в уебсайта. Бисквитки се използват от системата за онлайн поръчки на сайта, както и други негови функции. Всеки път, когато потребителят добави някое издание в поръчката си, информацията за него се съхранява на устройството. Бисквитките се обновяват всеки път, когато потребителят посещава newlife-bg.com. Те не могат да послужат за идентификация – те само разпознават, че в миналото e посетен newlife-bg.com и така помагат за подобряване на потребителското изживяване. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя. Чрез бисквитките не се получава достъп до данни, поместени върху паметта на устройството.

Бисквитки се използват и от системата за анализ на трафика Google Analytics, както и от плъгините за социалните мрежи, инсталирани в сайта.

Докато не промените настройките на браузера си, бисквитките ще се записват/обновяват всеки път, когато влезете в сайта ни и с използването му вие се съгласявате на това.

Ето как да не позволите съхраняването на бисквитки на харддиска си и/или да ги изтриете
Можете да настроите интернет браузъра си така, че да не се съхраняват бисквитки на харддиска и/или да се иска съгласието Ви за всяко разрешаване на бисквитки. Също така можете по всяко време да триете бисквитки, които са били разрешени. Можете да откриете как се прави това в инструкциите за работа с браузъра. Ако не позволите съхраняването на бисквитки, това може да доведе до ограничено функциониране на сайта ни.

Предоставяни стоки и услуги на уебсайта
Информацията за стоките в Сайта е разпределена по видове групи и подгрупи;

В страницата (линка) към всеки артикул, посочен в уебсайта, е предоставена информация относно цената, основните характеристики на стоката, наличност и допълнителна информация, целяща подпомагането на извършването на информиран избор от Потребителите при покупката на продукта. Издателство „Нов живот“ не носи отговорност за неточности в описанието на стоката, които не се отнасят към основните и характеристики на стоката и не претендира за изчерпателност на предоставената информация.

Издателство „Нов живот“ си запазва правото да публикува имена и друга информация за стоки на Английски или друг език, когато:

а) Съществува опасност с преводът и да се изгуби ценна информация;

б) Няма общоприета еднозначна терминология на Български език;

Цени
Всички посочени на сайта цени, са в български лева и с включен ДДС. В случай, че стоката има няколко модификации, на страницата и са посочени цените за всяка от модификациите. Издателство „Нов живот“ има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните продукти, услуги, цени и други характеристики на стоките и Потребителите се считат информирани за посочените промени, считано от датата на публикуването им. Информацията за част от публикуваните продукти е възможно да не е актуализирана, но във всички случаи Потребителите ще бъдат уведомени в случай на извършена поръчка на уебсайта с форма за on-line покупки преди доставката им за неактуализирана информация на Сайта, свързана с поръчаните продукти. Част от информацията публикувана в Сайта е възможно да се отнася до продукти, услуги или програми, които не се предлагат и не са достъпни в момента.

Закупуване на стока и/или услуга от Сайта www.newlife-bg.com
Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в уебсайта на newlife-bg.com. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина за доставка, според предложените на Сайта възможности.

В случай на съмнение, че Потребител (физическо или юридическо лице) възнамерява да закупи стоки в количества и/или с цел препродажба и/или с цел ползване не по предназначение, newlife-bg.com запазва правото си, по свое усмотрение, да откаже продажбата на такива лица.

По всяко време преди окончателното потвърждение на направената поръчка с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на уебсайта, Потребителят влиза в договорни отношения с Издателство „Нов живот“ за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия.

Издателство „Нов живот“ има право да променя цените, посочени в уебсайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, newlife-bg.com има правото да откаже изпълнението на поръчката като не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

Заплащане на закупени стоки и услуги
При заплащане в брой, с наложен платеж, на поръчаните и доставени стоки и/или услуги, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на newlife-bg.com или на неговият представител/подизпълнител, извършващ доставката на поръчаната стока, пълната й стойност, съгласно потвърдената поръчка.

При заплащане по банков път, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на поръчаната стока, съгласно потвърдената поръчка, по банковата сметка на Издателство „Нов живот“, посочена в генерираната фактура и едва след като плащането бъде потвърдено и съответната сума постъпи по банковата сметка на Издателство „Нов живот“, newlife-bg.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

При заплащане чрез виртуален ПОС терминал, Потребителят заплаща сума, равна на стойността на доставяната стока, съгласно потвърдената поръчка, чрез виртуален ПОС терминал и едва след като транзакцията на плащането бъде потвърдена, newlife-bg.com изпълнява доставката на поръчаните стоки и услуги.

Доставка
Доставката на поръчаните стоки се извършва от посочения от Издателство „Нов живот“ подизпълнител или от посочен от Потребителя подизпълнител, когато го е написал в полето за допълнителни бележки към поръчката, според сроковете на подизпълнителя. Издателство „Нов живот“ си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя.

Издателство „Нов живот“ си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и начина на доставка.

Издателство „Нов живот“ не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от Издателство „Нов живот“ обстоятелства.

Издателство „Нов живот“ доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. Издателство „Нов живот“ не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.

Издателство „Нов живот“ доставя извън територията на България поръчаните продукти чрез Български пощи на адрес, посочен от Потребителя. Издателство „Нов живот“ не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.

Издателство „Нов живот“ има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. Издателство „Нов живот“ уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на Издателство „Нов живот“ е да възстанови в 14-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.

В случай, че поръчан и заплатен предварително Продукт или Услуга не може да бъде доставен/предоставен от Издателство „Нов живот“, Потребителят ще бъде информиран за това и Издателство „Нов живот“ ще възстанови по предоставена от Потребителя сметка сумата, заплатена от Потребителя в 14-дневен срок.

Цената за доставка на поръчани стоки се заплаща от Потребителя в зависимост от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката. Цената на разходите за доставка се калкулира допълнително в стойността на поръчката.

При поръчка за покупка от онлайн магазина, в „Забележки“ потребителят има възможност да посочи удобен за него доставчик и ден за доставка, като Издателство „Нов живот“ съобразява доставката с предпочитанията на потребителя, за което същият е своевременно уведомен.

Издателство „Нов живот“ може да поиска допълнително потвърждение от потребителя за направената поръчка, включително по телефон, електронна поща. В случай, че Потребителят откаже да предостави изисканата от Издателство „Нов живот“ информация, отказът от предоставянето й води до автоматична отмяна на поръчката с или без допълнително уведомяване на Потребителя.

При предаване на стоките Потребителят или трето лице, предварително посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

В случай, че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Издателство „Нов живот“ се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени.

Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право в срок от 48 часа да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на извършеното от него заявление за покупка на стоки, като уведомява newlife-bg.com за такова искане на тел. 02/840 62 53 или на имейл: newlife@newlife-bg.com

Отказ от закупена стока
Продуктът е обект на връщане при ненарушен търговски вид от страна на Купувача, имащ качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, без обективна причина за рекламация в срок до 14 дни, съгласно чл.55 от ЗЗП, като транспортните разходи са отговорност на Купувача. За целта Купувачът трябва да изпрати следните данни на имейл newlife@newlife-bg.com:

1.Номер на поръчка
2. Имена на клиент
3. Телефон за връзка
4. IBAN
5. Титуляр на сметката
6. Наименование на продукт, който подлежи на връщане
Възстановяването на заплатената сума ще се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на Купувача.

Съгласно чл. 57, ал.10 от ЗЗП, изключение правят периодични издания, списания; съгласно чл.57 ал. 13 от ЗЗП относно цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител; съгласно чл. 57, ал.9 от ЗЗП, относно запечатани звукозаписи или видеозаписи, които са разпечатани след доставката, не се прилага правото на отказ.

Поръчки, които не са напуснали склада на Издателство „Нов живот“, могат да бъдат анулирани по тел. 02/840 62 53 или на имейл: newlife@newlife-bg.com

Книгите и списанията, напуснали склада на Издателство „Нов живот“ подлежат на връщане, ако имат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици. Транспортните разходи по връщане са отговорност на Издателство „Нов живот“.

При несъответствие на стоката с основните характеристики посочени в страницата, Издателство „Нов живот“ възстановява депозираната за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП в срок от 14 дни от получаване на стоката и ненарушен търговски вид на стоката и опаковката. Изключение прави целостта на транспортната опаковка.

Алтернативно решаване на спорове /АРС/
При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове /АРС/ kzp.bg

Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии.

Потребителите имат две възможности:

Да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.

Да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисия. https://kzp.bg/login

Други
Връзки към уебсайтове на трети лица

Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които са собственост или се оперират от трети страни. Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите. Издателство „Нов живот“ няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове.

Приложимо право

За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.

Издателство „Нов живот“ има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта без предварително уведомление до Потребителя.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на Сайта newlife-bg.com, Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.

Координатите на newlife-bg.com са следните:
Адрес: България, 1839 София, кв. Враждебна, ул.8 №49;

Телефон за контакт: 02/840 62 53

Имейл: newlife@newlife-bg.com