Учебник по библейски еврейски език

25,00 лв.

ISBN: 978-954-719-241-6
формат: 210×297
страници: 202
меки корици

Появата на учебника „Библейски еврейски език“ е епохално събитие. За първи път в своята дългогодишна история теологично образование в България разполага с такъв инструмент на български език. "Всяко сериозно библейско училище, в което се подготвят бъдещи пастори и свещенослужители, не може да си позволи да изключи от програмата си този предмет, който изисква много усилия и продължителна подготовка от страна на преподаватели и студенти, но в крайна сметка възнаграждава богато всеки, който се занимава с библейски еврейски език съвестно и всеотдайно" (авторът).

Съдържанието на учебника, състоящо се от 35 урока, е подредено по добре известна схема, използвана в най-добрите граматики по еврейски език. След въведението в библейския еврейски език и историята на древната писменост, учебникът систематично излага азбуката, произношението и граматичните правила, съчетани с основен речников фонд. Голяма част от учебника е посветена на категорията „глагол“. В края на учебния материал е отделено място за числителните имена и са разгледани особеностите на еврейските собствени имена (топоними, лични и теофорни имена).75 таблици групират фонетичните и граматичните парадигми.

Издателство: Нов живот