Тълкуване на Писанието, том първи

30,00 лв.

ISBN: 978-954-788-114-3
формат: 165×235
страници: 380
меки корици

Категория:

Как да разбираме Библията? Адвентен подход

Четенето и изучаването на Библията са централна духовна дисциплина в живота на църквата. Тази книга, създадена под попечителството на Библейския изследователски институт, се ангажира с въпроса „Как да тълкуваме Библията?“. Нейната основна цел е да стимулира изучаването на Писанието, като се прилагат основни принципи на тълкуване, които ще ограничат и ако е възможно, ще премахнат произволните тълкувания.

Изданието въвежда читателите в една последователност от принципи за библейско тълкуване, съответстваща на отношението, което адвентистите имат спрямо Библията – като към Божие Слово. Чрез включването на глави, свързани с естеството на откровението, вдъхновението и авторитета на Библията, книгата разкрива библейските предпоставки, с които адвентистите от седмия ден подхождат към текста в своя опит да достигнат до по-добро разбиране на Свещеното Писание и на собствените си принципи.

Издателство: Ел Уай