Тайните от Откровение

14,00 лв.

ISBN: 954-719-183-7
формат: 140х200
страници: 208
меки корици

Категория: Автор:

Небесно поклонение, страшни зверове, гръмки тръби, ужасни язви и накрая -­ рай...
Пророческата книга Откровение е невероятен “килим”, изтъкан от старозаветни образи (язвите в Египет, сблъсъкът при планината Синай), защото Старият Завет осигурява ключа за разшифроването на кода й.
Жак Дукан, учен с еврейски произход, прозрял и проникнал дълбоко в Стария Завет, разкрива ново значение на Армагедонската битка, на Милениума и пр. Свързва символизма на тази книга със службите в светилището в древния Израел, показвайки как седемте части на книгата съответстват на седемте еврейски празници. Представя пророчествата на “Откровение”, които предсказват дискредитирането на езичеството (символизирано от Египет), възраждането на консервативната религия (символът е Вавилон) и в края ­ коалицията на двете движения в кулминационните събития преди Второто пришествие на Христос, когато Бог ще унищожи греха и ще въведе във вечността Своя народ.

Издателство: Нов живот