Пътят към Христос

5,00 лв.

ISBN: 954-719-172-1
формат: 115х165
страници: 128
меки корици

Категория: Автор:

До много хора днес достигат думите на Исус Христос: “Елате при Мене, всички отрудени и обременени, и Аз ще ви успокоя!”. Но как да отидем при Господ?

Кой е пътят към Единствения, Който може да удовлетвори нуждите на човешката душа?
Книгата "Пътят към Христос" със сво­ето дъл­бо­ко ин­те­лек­ту­ал­но и ду­хов­но про­ник­но­ве­ние ще ви доведе до една голяма среща с Исус Христос.

Мислите и съветите, които се съдържат в страниците на тази книга, са донесли утеха и надежда на много смутени и объркани хора по света.

Какво по-­добро от това?