Деяния на апостолите

15,00 лв.

Книгата „Деяния на апостолите“ разкрива удивителната история на ранната християнска църква в библейски новозаветни времена.

Категория: Автор:

Книгата „Деяния на апостолите“ разкрива удивителната история на ранната християнска църква в библейски новозаветни времена.

След като Исус Христос побеждава Сатана на кръста и се възнася в небето след Възнесението, неговият враг насочва вниманието си към Христовата общност на земята – църквата. Ще успее ли тя да устои на неговите атаки и ще опази ли наследеното учение? Кой ще се нагърби с непосилната задача да продължи мисията?

Тук са записани вълнуващите истории на жестоко преследване и непоколебима вярност към Бога. Петър, Павел, Яков, Йоан, Лука, Варнава, Стефан, Марк и останалите апостоли разпространяват прекрасната вест на евангелието по целия тогавашен свят. Без да изневеряват на своята вяра, мнозина изгубват живота си. „Деяния на апостолите“ е история не толкова за постъпките на самите апостоли, а по-скоро разказ за „деянията на Светия Дух“ – изпратения Утешител.

Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Йерусалим, така и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.

Деяния 1:8