Гледай с нови очи

15,00 лв.

Категория: Автор:

Затвори очи, за да видиш…

Човек трябва да е с отворени очи, за да види повечето от това, което ни
заобикаля. Но не е така с Бога. Ако отвориш очи твърде широко или гледаш твърде
строго, най-вероятно ще Го пропуснеш, докато си мислиш, че си Го видял. Повечето от
нас допускат именно тази грешка. Гледаме към хората, очаквайки да видим Бога.
Взираме се в религиите. Дори гледаме в огледалото. И неизбежно преживяваме
разочарование, защото сме се надявали да видим по-приятна картина на Божествения.
Безброй много хора са се отвърнали от Бога, понеже са смятали, че Го виждат в
личност или църква… и, честно казано, не са харесали това, което са видели.

Книгата, която държиш в ръцете си, е за Бога. Не за хора или религии, които
претендират, че Го представят, а за Бога, както самият Той е представил Себе Си в
единствения истински портрет на Своя характер.

Оказва се, че Бог е точно такава Личност, каквато сме се надявали да бъде. Той е
изумително привлекателен. Обаче трябва да затвориш очи и да отвориш сърцето си, за
да Го видиш. Затвори очи за грозната картина на божествата, така разпространена в
нашия свят, и отвори ума и чувствата си за кристално ясния образ на Бога в Личността
на Исус Христос.