Библия (луксозна с кутия)

70,00 лв.

Особености:

–       луксозна мека корица (еко кожа)

–       кутия

–       златисти страници

–       три вътрешни разделителя

–       препратки

–       богат картографски материал

–       пояснителни бележки под линия

–       хронологична таблица за царете и пророците

–       юдейски календар и денонощен цикъл

–       съдържа каноничните и неканоничните книги

–       палцови индекси

–       1368 стр.

Категория:

Нов превод от оригиналните езици, предаващ библейското послание по начин, съобразен с особеностите и развитието на литературния български език. Тематичното разделение по параграфи и въведения към отделните библейски книги, както и допълнителните материали, са само малка част от предимствата на това издание.

По инициатива на Обединените библейски дружества през 1993 г. в София се създаде комисия за нов превод на Библията от оригиналните текстове – от еврейски език на Стария Завет и от гръцки език на Новия Завет. Проектът е осъществен от преводачески екип от езиковеди библеисти от Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и от Българската академия на науките.

Изданието е подходящо както за лично ползване, така и като луксозен и елегантен подарък.