Адвентистите от седмия ден вярват Библейско изложение на 28 основни учения

17,00 лв.

ISBN: 978-954-788-085-6
формат: 165х235
страници: 438
твърди корици

Категория:

Като се позовава на Библията и на нейния авторитет, книгата насочва вниманието към Исус Христос и важни за християните теми.

Дискутират се в подробности библейските учения, които разкриват различни страни от прекрасния характер на Христос, Неговата същност и значението на връзката между Бог и човек.

Християните могат да използват този труд, за да копаят надолу към корените на библейската вяра и да преоткриват подробности за библейската истина, която ги е развълнувала, когато за първи път са преживели радостта от спасението.

Изследователите на Библията могат да откриват истини, които ще им помогнат да обогатяват и да задълбочават връзката си с Бог в своя живот.

Християни от други деноминации също могат да се възползват от книгата, защото тя насочва вниманието към Исус Христос, така както е описан в Библията и дискутира по важни за всеки християнин теми.

Книгата „Адвентистите от седмия ден вярват” е написана стегнато, ясно и разбираемо. Библейското изложение на 28-те основни учения са споделени по динамичен начин, готови да бъдат изследвани, оценявани и изучавани чрез Свещеното Писание.

Издателство: Ел Уай