ЗА АВТОРА

Карън и Рон Флауърс са ръководители на Отдела за Семейно служене в Световното управление на Църквата на адвентистите от седмия ден. Носители на наградата за семейно служене на Североамериканската дивизия на ЦАСД.

Карън и Рон Флауърс

Човешката сексуалност

Помагало за родители на деца от 0 до 18 години

Родителите, които не знаят с какви думи да започнат едно истинско общуване с децата и юношите по въпросите на сексуалността, ще ги намерят в тази книга.

Кити Фрайър, доктор, детски психолог, университет „Лома Линда“

 

Този материал ще благослови родителите, които желаят да подготвят децата за атаките на едно общество,  в  което  всичко  е  позволено.  Той  предоставя  важна  информация  на  хората,  които искат да живеят добродетелно, и издига категорично гласа си в подкрепа на отговорната сексуалност, поради което трябва да стане достояние на широката публика.

Бари К. Блек, доктор, духовно лице, Сенат на Съединените щати

 

Изградена върху предпоставката, че родителите са първите учители на децата си, тази програма разкрива един процес на обучение, който е естествен и продължава през целия живот. Тя дава възможност на семействата да изградят всеобхватно разбиране за сексуалността в живота на децата си.

Дейвид Ийгърли, магистър по служене, пастор, Лансинг, Мичиган

 

Силно препоръчвам този изключително прецизен материал на родители, учители по религия и църковни ръководители, които през целия си живот трябва да се учат как да отговарят на въпросите на подрастващите за сексуалността.  Той съдържа всеобхватни, лесни за използване и духовно ориентирани насоки за справяне с тази понякога объркваща и плашеща тема.

Ричард Стенбакен, доктор, духовно лице в Армията на САЩ, пенсионер


Издателство: Нов живот

ISBN: 978-954-719-269-0
формат: 210x297
страници: 88
меки корици
Цена: -