ЗА АВТОРА

Алфред Томас завършва мисионското училище във Фриденсау, Германия, през 1908 г. Изпратен е като мисионер в България през 1912 г. Научава български език и работи в Русе, София, Варна и други български градове и села. Има огромни заслуги в организирането и управлението на Българската адвентна мисия, както и в книгоиздаването. С малки прекъсвания остава в страната до края на 1937 г., когато правителството забранява на чужденците да работят в България.

Алфред Томас

Начало и развитие на адвентното дело в България

Алфред Томас описва появата, развитието и утвърждаването на Адвентната църква в България.Той е пряк участник в по-голямата част от събитията, а за останалата черпи информация от живите свидетели и от наличните документи.

Книгата е написана през 1938 г. В това второ издание правописът е редактиран според съвременните изисквания и са вмъкнати пояснителни бележки. Съставителите са обогатили текста със снимков материал, голяма част от който се публикува за първи път.

Книгата има изключително ценна документална стойност, а отвъд фактите разкрива как Бог е ръководил създаването на църквата Си в една нова територия в началото на 20 век.


Издателство: Нов живот

ISBN: 978-954-719-262
формат: 210x297
страници: 96
твърди корици
Цена: 15.00 лв.