ЗА АВТОРА

Д-р Вениамин Пеев (роден 1950 г.) е добре познат на българската богословска общност с множеството си монографии и публикации. Завършва Богословския факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" (1978 г.). Специализира библеистика в Лайпцигския университет (1990). Придобива магистърска степен по библейска херменевтика в Теологичния факултет на лондонския Университет Брунел (1994). Защитава докторска дисертация по философия в Нов Български Университет (2009). Главен редактор на Годишника на ВЕБИ от 2009 г. и отговорен редактор в екипа на електронното издание "Свобода за всеки". Преподавател в различни духовни институции по библейски еврейски език, старогръцки на Новия завет, херменевтика, екзегетика и др. Последните му трудове са монографиите:

  • Съвременни богословски системи: от Просвещението до наши дни, 2009;
  • Жан Калвин: философско-теологични аспекти на Реформацията, 2011;
  • Християнство и философия: проблемът за сътрудничеството, 2012;
  • Павел, Августин и Лутер: екзистенциалност на оправданието, 2014.
Библейска екзегетика, с фокус върху Стария Завет

Вениамин Пеев

Библейска екзегетика, с фокус върху Стария Завет

„Библейската екзегетика на д-р Вениамин Пеев е забележителен принос за богословската наука. Безпристрастно и с историческа коректност авторът се стреми да отдаде заслуженото на видните християнски учени без оглед на тяхната конфесионална принадлежност. Любознателният читател неизбежно ще се сблъска с предизвикателството на информационния синтез, от чийто сблъсък обаче ще излезе благословен и духовно обогатен с нови прозрения за необятните хоризонти на библейския текст.“

Д-р Емил Гаджалов
Директор на Теологичен колеж „Стефан Константинов“


Издателство: Нов живот

ISBN: 978-954-719-260-7
формат: 165x235
страници: 372
меки корици
Цена: 25.00 лв.