ЗА АВТОРА

Д-р Джон Полийн (Jonathan Paulien, PhD) е декан на Теологичния факултет в университета "Лома Линда". Бил е преподавател по новозаветни тълкувания в Теологичната семинария към университета "Ендрюс". Автор на много книги и повече от 100 статии и научни трудове, Полийн е специалист в изучаването на писанията на апостол Йоан. Женен, с три деца, обича работата си, пътешествията, голфа и фотографията.

Джон Полийн

Божиите дълбочини

Ръководство за изследване на книгата "Откровение"

Изключително уместна в днешната апокалиптична култура, книгата "Откровение" предлага богатства на мъдрите, но и крие множество противопехотни мини за неумелите. Това е първата от поредицата книги от признатия експерт в тази област, представящ последните библейски проучвания върху най-озадачаващата книга на Библията.

Джон Полийн разглежда модели за структурата на пророчествата, които поставят широката библейска основа за стабилен екзегетичен анализ. После показва как пророците минават от буквалното към духовното и използват езика на миналото, за да опишат бъдещето. Авторът анализира структурата на Откровението, дава стратегиите за изследване, излага литературните похвати и ключовете към вложения в тях смисъл.

Тази практична книга от типа “Как да...” ще обезсърчи чудатите и спекулативни тълкувания и ще задълбочи уважението към Бога като Автор на пророчеството, Който е винаги последователен, но никога не е предсказуем.


Издателство: Нов живот

ISBN: 978-954-719-256-0
формат: 140х200
страници: 204
меки корици
Цена: 13.30 лв.