ЗА АВТОРА

Списание „Християнска мисъл” - 1 брой, 2016

Списание „Християнска мисъл” - 1 брой, 2016

В броя четете:

- Зависимостта от успеха е по-страшна от неуспех.

- Изкупвайте благовремието – поуки от посланието към Ефесяните.

- "Кучешка вяра" - ханаанката, която проси милост и изцеление за дъщеря си, минава през отхвърляне и унижение и в края получава думи, които са изречени от Исус единствено за нея: "Велика е твоята вяра..."


Издателство: Нов живот

ISBN: 1310-8654
формат: 210x297
страници: 32
меки корици
Цена: 1.50 лв.