ЗА АВТОРА

Д-р Вениамин Пеев (роден 1950 г.) е добре познат на българската богословска общност с множеството си монографии и публикации. Завършва Богословския факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" (1978 г.). Специализира библеистика в Лайпцигския университет (1990). Придобива магистърска степен по библейска херменевтика в Теологичния факултет на лондонския Университет Брунел (1994). Защитава докторска дисертация по философия в Нов Български Университет (2009). Главен редактор на Годишника на ВЕБИ от 2009 г. и отговорен редактор в екипа на електронното издание "Свобода за всеки". Преподавател в различни духовни институции по библейски еврейски език, старогръцки на Новия завет, херменевтика, екзегетика и др. Последните му трудове са монографиите:

  • Съвременни богословски системи: от Просвещението до наши дни, 2009;
  • Жан Калвин: философско-теологични аспекти на Реформацията, 2011;
  • Християнство и философия: проблемът за сътрудничеството, 2012;
  • Павел, Августин и Лутер: екзистенциалност на оправданието, 2014.
Учебник по библейски еврейски език

Вениамин Пеев

Учебник по библейски еврейски език

Появата на учебника „Библейски еврейски език“ е епохално събитие. За първи път в своята дългогодишна история теологично образование в България разполага с такъв инструмент на български език. "Всяко сериозно библейско училище, в което се подготвят бъдещи пастори и свещенослужители, не може да си позволи да изключи от програмата си този предмет, който изисква много усилия и продължителна подготовка от страна на преподаватели и студенти, но в крайна сметка възнаграждава богато всеки, който се занимава с библейски еврейски език съвестно и всеотдайно" (авторът).

Съдържанието на учебника, състоящо се от 35 урока, е подредено по добре известна схема, използвана в най-добрите граматики по еврейски език. След въведението в библейския еврейски език и историята на древната писменост, учебникът систематично излага азбуката, произношението и граматичните правила, съчетани с основен речников фонд. Голяма част от учебника е посветена на категорията „глагол“. В края на учебния материал е отделено място за числителните имена и са разгледани особеностите на еврейските собствени имена (топоними, лични и теофорни имена).75 таблици групират фонетичните и граматичните парадигми.


Издателство: Нов живот

ISBN: 978-954-719-241-6
формат: 210x297
страници: 202
меки корици
Цена: 18.00 лв.