ЗА АВТОРА

Пастор Агоп Тахмисян над три десетилетия се занимава с изследвания в областта на теоретичната физика и по-специално с теория на относителността и космологията, занимава се и с аналитично изследване на Библията и нейните учения.

Автор е на редица научно-богословски статии и книги.

Високият му интелект и владеенето на повече от пет чужди езика му дава възможност да изследва и анализира последните научни открития в библеистиката. 

Изнесъл е стотици лекции и беседи на библейска, морално-етична, здравна и научна тематика. Изключително ценни са трудовете му: „Библейска космология”, „Геология и библейският потоп” и „Основни учения на Библията”.

Видео материали в You Tube

Основни учения на Библията<br>Съкратено издание

Агоп Тахмисян

Основни учения на Библията
Съкратено издание

Книгата “Основни учения на Библията” може да бъде ваш добър помощник в изучаването на Свещеното Писание. Отделните глави са подредени в логическа последователност, като всяка изследва по една тема, подкрепена с библейски стихове.

 • Има ли Бог?
 • Как е била създадена Библията? От кого и кога?
 • Какво казва Библията за миналото на света? А за бъдещето?
 • Ще има ли действително Второ пришествие? Кога?
 • Нещо повече за библейските пророчества
 • Божият спасителен план за света
 • Божият закон - кой е и какъв е?
 • Състоянието на мъртвите според Библията
 • Има ли ад, чистилище и рай?
 • Опасни ли са заниманията със спиритизъм?
 • За какво е необходима молитвата?
 • Светият Дух
 • Еволюция или сътворение?

И много още...

Желанието на автора е искреният търсач на истината да получи необходимото духовно прозрение, за да открие “Пътя, Истината и Живота”.


Издателство: Нов живот

ISBN: 954-719-184-5
формат: 140х200
страници: 84
меки корици
Цена: 3.00 лв.