Как да разбираме Елън Уайт

18,00 лв.

ISBN: 978-954-719-284-3
формат: 165×235
страници: 280
меки корици

Категория:

Животът и дейността на най-влиятелния глас в адвентната история

Още от прекъсването на прякото общуване в Едем между Бога и човешкия род Бог се опитва да възстанови и да възобнови това общуване. Чрез природата и чрез Библията Той се стреми да ни говори. За съжаление, поради грехопадението, природата често е източник на объркващи влияния и поради факта, че Библията често е възприемана като неактуална, Божието изкупително общуване твърде често не може да се състои. В библейски времена Божиите човеци често са стигали до критични моменти, когато не са можели повече да Го чуват чрез Неговото Слово. Тогава Той е избирал пророк, който е говорел от Негово име.
Пророческия призив на Елън Уайт е признат още преди да бъде оформена официалната организация на Църквата на адвентистите от седмия ден. За някои обаче нейните писания са загубили своето практично значение. Тази книга изгражда една основа за интерпретиране на нейното преживяване с Бога и на пророческото ù служене. Основа за всяко разбиране на Елън Уайт е нейното лично ходене с Бога. Всичко, което тя е направила, трябва да бъде разбирано и тълкувано в този контекст. За да успеят да разберат същността на Елън Уайт, читателите имат нужда да познават и дори да преживеят нейните дълбоки чувства и стремежи.

Независимо дали сте живели с нейните писания през целия си живот, или никога не сте ги чели, поканата е "да ги опитате отново наистина за първи път".

Издателство: Нов живот