Договор за безвъзмездна финансова помощ

„Издателство Нов живот” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-15597-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

„Издателство Нов живот” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-15597-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.Обща стойност: 10 000,00 лв., от които 8 500,00 лв. европейско и 1500,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 23.09.2020г. и е с продължителност 3 месеца.

Проект и главна цел: № BG16RFOP002-2.073-15597-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Бенефициент: Издателство Нов живот ООД

Обща стойност: 10000,00 лв., от които 8500,00 лв.
европейско и 1500,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 23.09.2020г.
Край: 23.12.2020 г.